Sanace vlhkého zdiva injektáží a injektážním krémem

Sanace vlhkého zdiva - pošlete vzlínající vlhkost zpátky do země!

Problematika vzlínající vlhkosti zdivem

O vzlínající vlhkosti se mluví tehdy, pokud zemní vlhkost v důsledku kapilární elevace vzlíná zdivem vzhůru. U správně odizolovaného zdiva k tomuto jevu nemůže docházet. Chybějící nebo poškozená vodorovná nebo svislá izolace obvodového zdiva jsou rychlou příčinou pronikání vlhkosti do objektu. 

Zhotovením nové vodorovné izolace ve zdivu získáte vodotěsnou vrstvu, která brání vzlínání vlhkosti zdivem. MEM pro tyto účely sanace vlhkého zdiva nabízí dvě technologie: sanaci vlhkého zdiva beztlakovou injektáží přípravkem MEM SUCHÁ ZEĎ a postup sanování vlhkého zdiva v ložné spáře injektážním krémem MEM SUCHÁ ZEĎ - SNADNO A RYCHLE.

S pracovním postupem sanace vlhkého zdiva se seznámíte v následujícím textu.

 

Aby bylo zdivo optimálně chráněno před vlhkostí, musí být funkční nejen vodorovná izolace ve zdivu, ale i venkovní izolace zdiva. Vhodný výrobek pro zhotovení této venkovní svislé izolace zdiva naleznete zde.

Sanace vlhkého zdiva výrobkem MEM Suchá zeď

Sanace vlhkého zdiva výrobkem MEM Suchá zeď

Sanace vlhkého zdiva infúzní clonou tekutou injektáží 

Jako první Vám chceme představit technologii beztlakové injektáže přípravkem MEM SUCHÁ ZEĎ. Při této metodě sanace vlhkého zdiva prosakuje sanační tekutina do zdiva předem navrtanými vrty, kde sužuje kapiláry a brání dalšímu vzlínání vlhkosti. Po vytvrdnutí sanačního přípravku vznikne ve zdivu plnohodnotná vodorovná izolace.

 Potřebujete:

 Pracovní postup:

 1. Odstraňte staré nátěry, volnou omítku, nečistoty, prach atd. Poškozená místa, jako otevřené spáry vyplňte a uzavřete MEM PRUŽNOU MALTOU. Trhliny a dutiny vyplňte MEM STĚRKOU NA VRTY.
 2. Zhotovte cca 10 cm nad podlahou první řadu vrtů s roztečí max 10 cm. Druhou řadu vrtů vrtejte max. 5 - 6 cm nad první řadou a s boční přesazením o polovinu tzv. cik-cak. Ve vlhkých rozích zhotovte směrem nahoru ještě další dvě řady vrtů. Průměr vrtáku: 10 - 12 mm, hloubka vrtání: 2/3 tloušťky zdiva.
 3. Připravené vrty vyčistěte vysavačem apod.. osaďte MEM TRYCHTÝŘE NA INJEKTÁŽE a vyplňte přípravkem MEM SUCHÁ ZEĎ. 
 4. MEM SUCHOU ZEĎ pravidelně dolévejte do doby, kdy zdivo nepřijímá již žádnou tekutinu. Tato doba činí zpravidla 6 - 14 dnů, v závislosti na tloušťce zdiva. 
 5. K uzavření vrtů použijte směs stěrkové konzistence, připravenou z MEM STĚRKY NA VRTY, MEM SUCHÉ ZDI a vody. Špičku použitého MEM TRYCHTÝŘE NA INJEKTÁŽE zkraťte o cca 3 - 5 cm. Vyplňte jej připravenou stěrkou a vhodným dřívkem natlačte do každého vrtu. Přebytečnou stěrku můžete do vrtu zatlačit hladítkem a na hladko stáhnout. Nová vodorovná izolace by vždy měla být zhotovena s přesahem cca 30 - 50 cm na obě strany od zóny s poškozenou izolací.   

 

Doporučení pro bezvadné zdivo:

Nová vodorovná izolace by vždy měla být zhotovena s přesahem cca 30 - 50 cm na obě strany od zóny s poškozenou izolací.

U normálního zdiva vrtejte vrty směrem dolů pod úhlem 35°.

U přírodního kamene, jako granitu apod. málo pórovitých materálů vrtejte přímo do spáry.

Vnitřní prostor dutinového zdiva musí být před zahájením sanace vyplněn MEM STĚRKOU NA VRTY. Pokud je poté plánováno zhotovení vodorovné izolace, míchá se MEM STĚRKA NA VRTY pouze s vodou. Tvrdnutí stěrky trvá, v závislosti na tloušťce zdiva, několik dnů. 

Rychlá a snadná sanace vlhkého zdiva - vodorovná izolace v ložné spáře

Rychlá a snadná sanace vlhkého zdiva - vodorovná izolace v ložné spáře

Sanace vlhkého zdiva injektážní krémem na bázi silan siloxanu

Velmi dobrou alternativu k beztlaké injektáži představuje zhotovení sanace vlhkého zdiva vysoce účinným injektážním krémem MEM SUCHÁ ZEĎ - SNADNO A RYCHLE. Předpokladem použití této metody je vodorovně probíhající ložná spára zdiva. Hlavní výhodou tohoto sanačního postupu je zhotovení jedné řady vodorovných vrtů pouze do ložné spáry zdiva a jejich pouze jedno vyplnění přípravkem. Tento postup sanace vlhkého zdiva je mimořádně snadný a rychlý.

 Potřebujete: 

 Pracovní postup:

 1. Odstraňte nátěry, omítku apod. z prostoru ložné spáry.
 2. Zhotovte řadu vrtů v úrovni cca 15 cm nad terénem. Při použití ve sklepě vrtejte do první ložné spáry nad podlahou. 
 3. Vrtejte vodorovně přímo do ložné spáry zdiva vrtákem o průměru 12 mm a s roztečí vrtů max. 12,5 cm. Hloubka vrtů by měla být tloušťka zdiva mínus 15 mm.
 4. Odstraňte z vrtů prach.
 5. Na špičku plastové dýzy nasaďte injektážní hadičku a vyvrtané otvory MEM SUCHOU ZDÍ - SNADNO A RYCHLE důkladně vyplňte. Krém se vsákne do spáry, kde vytvoří novou vodorovnou izolaci.
 6. Otvory vrtů po vyschnutí přípravku vyplňte a uzavřete MEM STĚRKOU NA VRTY.

 Spotřeba:

 

Tloušťka zdiva: 100 mm 200 mm 300 mm 400 mm
Průměr vrtáku: 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Hloubka vrtu: 85 mm 185 mm 285 mm 385 mm
Spotřeba na 1 m*: cca 1/2 kartuše cca 1/2 až 1 kartuše cca 1 kartuše cca 1 1/2 až 2 kartuše

* Spotřeba je závislá na nasákavosti zdiva. Velmi pórovité nebo nasákavé spáry zdiva mohou zvýšit spotřebu.

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info