Impresum a ochrana dat

Vedení společnosti:

ANVI TRADE s.r.o.
Bečovská 1273/1
104 00  Praha 10 - Uhříněves
Tel.: +420 271 096 610; fax: +420 241 482 127
E-mail: anvitrade (@) anvitrade.de

Odpovědnost za obsah:
Pavel Malinský
e-mail: malinsky.pavel@anvitrade.cz

Jednatelé společnosti:
Josef Vintr a Libor Andrlík

Daňové identifikační číslo:
DIČ: CZ63990920
OR: MS v Praze, zápis 25. 7. 1995, odd. C, vl. 38896

Ochrana dat - vzdání se odpovědnosti:

1. Obsah internetových stránek

Nepřebíráme žádnou odpovědnost a záruku za správnost, úplnost, aktualizaci nebo kvalitu uváděných informací. Neneseme žádnou zodpovědnost za škody materiální nebo nemateriální povahy, způsobené případně zveřejněnými chybnými nebo neúplnými informacemi na těchto stránkách.
Veškeré zveřejněné informace jsou nezávazné. Výslovně si vyhrazujeme právo webové stránky, stejně jako jejich uživatelské podmínky, včetně jejich úplného zrušení, kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.

2. Odkazy - internetové propojení

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky přechází jejich užití na vlastní riziko uživatele. Neposkytujeme žádnou záruku za použití či využití propojených stránek ani za případné uváděné názory nebo obsah.

3. Práva k webových stránkám a jejich obsahu

Veškerá práva k webovým stránkám přísluší ANVI TRADE s.r.o., pokud není vysloveně stanoveno jinak. Texty, dokumenty, grafika, zvukové záznamy, videosekvence, obrázky a zobrazení zveřejněné na webových stránkách jsou výhradním majetkem ANVI TRADE s.r.o., společnosti MEM Bauchemie GmbH nebo zprostěny autorských práv pod licencí Creative Commons CC0, pokud není uvedeno jinak. Jakékoliv komerční využití nebo zhodnocení webových stránek a jejich obsahu je zakázáno.

Obchodní značky uvedené na těchto webových stránkách jsou vlastnictvím MEM Bauchemie GmbH v zastoupení ANVI TRADE s.r.o. Použití nebo využití těchto obchodních značek je vysloveně zakázáno a představuje poškození ochranných práv.

4. Ochrana dat

Pokud v rámci internetové nabídky využijete možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy), činíte tak výslovně na dobrovolná bázi.

5. Právní účinnost ochrany dat a vzdání se odpovědnosti

Tuto část internetových stránek, týkající se právní účinnosti ochrany dat a vzdání se odpovědnosti je potřeba považovat za jejich nedílnou součást. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu nejsou ve shodě se zákonem nebo správně a přesně formulovány, zůstávají zbývající části dokumentu ve svém obsahu v platnosti.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info