Zpět

Doplnění sortimentu sanace vlhkého zdiva

Přidáno: 19. 6. 2015 13:05:31 Počet shlédnutí: 2485

19 Červen 2015

Zařazením MEM Hydroizolační stěrky na minerální bázi do nabídky jsme doplnili sortiment výrobků MEM, určených k sanaci vlhkého zdiva, o důležitý systémový prvek.

Doplnění sortimentu sanace vlhkého zdiva

Jelikož firma MEM není pouze prodejcem jednotlivých výrobků, ale vzájemně vyladěných systémových řešení, nabízíme Vám nyní kompletní systém sanace vlhkého zdiva, odpovídající směrnicím vyspělého německého trhu, stavu rozvoje technologie a léty prověřené praxe. 

Kromě samotných přípravků pro zhotovení tzv. infúzní clony, tj. nové vodorovné injektáže ve zdivu, Vám nabízíme i přípravek pro odstranění a neutralizaci sanytru (solí vystupujících ze zdiva), dále minerální hydroizolační stěrku MEM, které se na ošetřované zdivo nanáší plošně od výškové úrovně podlahy až do cca 80 cm nad hranici "prosolení" a to vše kompletuje speciální MEM Renovační penetrace, který je speciálně určená pod následně aplikovaný sanační omítkový systém.

Nyní si jednotlivé pracovní kroky sanace vlhkého zdiva krátce rozeberme:

  • zdivo by před zahájením inejktáže pro zhotovení nové vodorovné izolace ve zdivu mělo být vždy předem zbaveno staré a narušené omítky, a sice až do výšky 80 cm nad viditelnou hranici provlehčení - solných výkvětů.
  • pro následné zhotovení vodorovné izolace ve zdivu máme k dispozici buď inejktážní přípravek v tekuté formě MEM Suchá zeď nebo tzv. injektážní krém MEM Suchá zeď - snadno a rychle, dodávaný buď samostatně nebo ve zvýhodněném balení 3 kartuší. Rozdíl zda sáhnout po tekuté formě nebo krémové injektáži spočívá především v konstrukci zdiva. Probíhá-li ložná spára zdiva v celé jeho šíři vodorovně, tj. mohu-li vrtat vodorovně do spáry - zdící malty, potom zvolím krémovou injektáž neboť se rychleji a snázeji zpracovává. Po krémové injektáži sáhnu i v případě problematického zdiva, citlivého na změny vlhkostních poměrů, jako je opuka nebo zdivo z nepálených cihel. Naopak, v případě smíšeného zdiva bez vodorovně probíhající spáry, volím inejktážní tekutinu MEM Suchá zeď, které se aplikuje prostřednictvím šikmo dolů vyvrtaných otvorů. Podrobný pracovní postup se dočtete v technických listech jednotlivých výrobků.
  • po apliakci obou z výše uvedených injektážních přípravků je potřebné otvory uzavřít, tj. vyplnit speciální maltou MEM Stěrka na vrty, která s oběma přípravky chemicky reaguje a zkracuje dobu následného vysychání zdiva.
  • Máme-li nyní zhotovenou novou vodorovnou izolaci ve zdivu, přišel čas věnovat se jeho ošetření v ploše.
  • Prvním materiálem, který přijde ke slovu je MEM Odstraňovač sanytru, který zdivo vyčistí a současně přemění vlastnosti solí obsažených ve zdivu, které se jeho působením po nějakou dobu přestanou po kontaktu s vodou rozpouštět, a tím způsobovat separaci následně aplikovaných materiálů od podkladu. MEM Odstraňovač sanytru tudíž zajistí potřebné spojení a soudržnost dalších vrstev s podkladem.
  • Zdivo je nyní tzv. chemicky podříznuto, ošetřeno proti negativním účinkům působení solí a stojíme před jeho finální úpravou, kterou by vždy mělo být nahození sanační omítky v nejčastěji doporučované tloušťce vrstvy 20 mm.
  • Nicméně pozor, teď se o slovo hlásí nově nabízená MEM Hydroizolační stěrka, která se systémově právě v této fázi nanáší ve dvou sytých nátěrech zednickou štětkou na podklad, a sice od výškové úrovně podlahy až po okraj původní omítky. Účelem MEM Hydroizolační stěrky, která izoluje zdivo proti prstupující vlhkosti i tlakové vodě, je zabránit pronikání vlhkosti pod výškovou úrovní njektáže, stejně jako zabránění následného pronikání solí z dosychajícího zdiva do nově nahozené sanační omítky, čímž by se zkracovala její životnost! Díky unikátní vlastnosti, kterou je vodotěsnost při současném zachování propustnosti vodní páry (izolační stěrka tzv. dýchá), může zdivo snadno vysychat, nicméně směrem do interiéru nebude prostupovat ani vlhkosti ani soli. 
  • Po vyschnutí MEm Hydroizolační stěrky je již skutečně čas pro avizované nahození sanační omítky vybraného dodavatele, přičemž podklad pod sanační omítku doporučujeme ošetřit speciální MEM Renovační penetrací, určenou na vlhké zdivo právě pod sanační omítku.
  • Títmo je vše dokonáno a můžete si užívat příjemného prostředí nově zrenovovaných prostor, kde nehrozí postupná degradace sanační omítky v čase, neboť tato není odspodu zatěžována prostupujícími solemi. Nyní je její funkce právě taková, jaká má být, a sice pohlcovat vysokou vzdušnou vlhkost např. ve sklepních prostorách v letních měsících a naopak v zimě, kdy je relativní vlhkost vzduchu velmi nízká, ji postupně uvolňovat do prostoru.
  • Přesvědčte se i Vy, že bydlení ve zdravém prostředí, i díky výrobkům MEM, nic nestojí v cestě.  

MEM Hydroizolační stěrka

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info