Hydroizolace staveb bitumenovými, silnovrstvými stěrkami

Bezpečná hydroizolace spodní stavby

MEM Asfaltová silnovrstvá stěrkaHydroizolace bitumenovou silnovrstvou stěrkou

Rozhodujícím parametrem bezproblémového bydlení je zcela jistě vhodně navržená a správně provedená izolace stavby proti vodě. Není bez zajímavosti, že drtivá většina reklamací má základ v působení vody nebo vlhkosti, ať se jedná o izolaci spodní stavby, problémy s kroucením dřevěné podlahy nebo boulemi na PVC až po praskání štuků na omítkách. Za vším je třeba hledat vlhkost, ať už způsobenou pochybením při návrhu realizace, nedodržením technoogického postupu nebo prostým uspěcháním výstavby.

Budeme-li se konkrétně bavit o oblasti spodní stavby, nabízí se zde několik typů materiálů, jež má stavebník k dispozici. Z pohledu podrobně zpracované technické směrnice na německém trhu se jedná o asfaltové izolační pásy, tolik rozšířené v našich končinách, dále za studena samolepicí asfaltové izolační pásy, které se zpracovávají jako samolepicí  "tapeta" až po silnovrstvé stěrky na bázi modifikovaných bitumenů, kterými je v německy mluvicích zemích řešena drtivá většina venkovních, svislých izolací proti vodě.

Mezi hlavní výhody silnovrstvých stěrek na bázi modifikovaných bitumenů oproti, u nás tolik rozšířeným, asfaltovým izolačním pásům, jednoznačně patří jejich trvalá pružnost a schopnost přenášet trhliny vzniklé v podkladní konstrukci, všestrannost použití na svislé i vodorovné plochy v interiéru i exteriéru, snadnost a rychlost nanášení i pouze jedním pracovníkem pouze pomocí ozubeného hladítka a zejména dokonalé kontrola na vrstvou izolace, která perfektně kopíruje podklad, zajišťuje s ním potřebné a pevné spojení a vytváří celistvý povrch bez složitých detailů, které u pásů nastávají v místech spojů a prostupů.

Díky nulovému obsahu rozpouštědel v MEM Asfaltové silnovrstvé stěrce ji dokonce můžete použít i k následnému lepení ochranných desek z extrudovaného polystyrenu.

Chystáte-li se tudíž řešit izolaci proti netlakové i tlakové vodě např. v oblasti spodní stavby, sklepního zdiva a podlah, pod potěrem na balkonu a terase, nemůžete si vybrat vhodnější materiál.

MEM Asfaltová silnovrstvá stěrka se jednoduše nanáší ozubeným hladítkem vždy na stranu konstrukce přicházející do styku s vodou, na MEM Přilnavou penetrací ošetřený podklad. Velikost zubů se, v případě netlakové vody, volí 6x6x6 mm (v případě tlakové vody postupujte dle pokynů v technickém listu výrobku). Na izolovanou plochu se uvedeným způsobem celoplošně nanese vrstva pdodobná "manšestru" s pravidelným vroubkováním hladítka, která se druhý den následně pouze vyhladí hladkou stranou ozubené stěrky. Tímto snadným návodem vyhovíte požadavku směrnice DIN 18195 Izolace staveb proti vodě, který vyžaduje min. tloušťku vrstvy izolace při zatížení netlakovou vodou v síle 3 mm.

TIP: izolujete-li novostavbu nebo čertsvě odkopaný obovodové zdivo, které je ještě mokré, použijte na jeho vysušení MEM Hydroizolační stěrku, aplikovanou dvěmi sytými nátěry zednickou štětkou na vodou předem navlhčený podklad. V případě novostavby MEM Hydroizolační stěrka plní funkci zajištění nejcitlivějšího místa izolace, tzv. těsnicího klínu v místě styku obvodového zdiva se základovou deskou. Zde se MEM Hydroizolační stěrka nanáší opět ve dvou sytých vrstvách zednickou štětkou. Desetiletími praxe prověřený způsob provádění se ustálil na její aplikaci od přední hrany (čela) základové desky z výškové úrovně min. 10 cm pod horním okrajem desky, přes vodorovnou část desky až do výškové úrovně cca 10-15 cm na svislé zdivo. Mezi dvěma nátěry MEM Hydroizolační stěrky se ještě z cementové malty zhotoví pozvolný náběh (fabion) o délce hrany cca 3 cm, aby byl zajištěné pozvolný přechod náslědné bitumenové izolace bez ostrých hran. Pro stažení fabionu se osvědčilo požít např. lahev od piva nebo PET-lahev. MEM Hydroizolační stěrka v tomto místě plní funkci izolace proti tzv. negativně působícími tlaku vody, který při obdobé dešťů prosakuje pracovní spárou pod zdivem směrem ven, kdy způsobjue poruchy venkovní svislé izolace (ať již bitumenové stěrkové nebo ve formě natavitelných pásů).

Poté se již izolovaná plocha ponechá úplně vyschnout (teprve po vyschnutí se stane trvale vodotěsnou) a pro její ochranu před mechanickým poškozením při přihrnování zeminy se, v místě spodní stavby, ochrání ochrannými a drenážními deskami z extrudovaného polystyrenu, pro jejichž fixaci (nanášení ve formě "buchet") rovněž můžete použít MEM Asfaltovou silnovrstvou stěrku.

MEM Asfaltovou silnovrstvou stěrku můžete nanášet na veškeré minerální podklady jako je beton, cihelné zdivo, omítka, potěr, kámen, vápenopískové cihly apod. Nepoužívejte na dřevo, kov, plast a materiály odpouzující vodu.

Objevte i Vy přednosti moderního izolačního materiálu, na jehož výhody sází drtivá většina řemeslníků a stavebníků od Aše na západ a jih a vystupte z řady konzervativců zatavených asfaltovým izolačním pásem!  

Při zpracovávání výrobku se vždy řiďte pokyny na etiketě a v technickém listu výrobku!

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info